Stichting De GitaarSalon.  Hoe klein toch groot kan zijn…

De klanken van de gitaar zijn alom bekend in de popmuziek, maar het concertante repertoire voor dit instrument, waaronder klassiek, jazz en flamenco, is voor veel muziekliefhebbers nog onontgonnen terrein. Zelfs in het reguliere concertcircuit waar vleugel, viool en menselijk stem regeren, lijkt de gitaar een buitenbeentje.

Maakt onbekend niet onbemind? Als het ‘academische’ gitaarrepertoire niet wordt aangeboden, dan dreigt deze muziek uit onze samenleving te verdwijnen.

Stichting De Gitaarsalon heeft als doelstelling meer bekendheid te geven aan het concertante repertoire van de akoestische gitaar en aan de musici die het instrument bespelen.

Vanaf de oprichting in 2004 beschikte de stichting over een prachtig intiem concertpodium in een sfeervol herenhuis aan de Westerstraat van Enkhuizen. Deze mooie salon werd de inspiratie voor zowel de naam van de stichting als ook de bron waar vele mooie momenten zouden gaan plaats vinden. Ambiance als toegevoegde waarde, sfeer inspireert en brengt mensen bij elkaar.

Na 13 jaar vroegen de resultaten om de visie en doelen te herijken met vragen als: lopen doelen en middelen niet steeds meer door elkaar en voor wie zijn we bezig, wie bereiken wij en is het resultaat ook wat wij beogen?

Een belangrijk doel is om het ‘academisch’ of concertante gitaar repertoire in meerdere muziekstijlen bij een groter publiek bekend te maken. De filmopnames voor o.a. Brava (nu: Stingray Brava) en diverse mediakanalen leken daar het middel voor te zijn. In eerste instantie hebben deze opnames ook zeker gezorgd voor een internationale naamsbekendheid van de Gitaarsalon en de gitaristen, maar voornamelijk bij de reeds bestaande liefhebbers en de gitaristen zelf. Door dit succes werd het middel een doel op zich met tot gevolg dat het niveau op het podium steeg maar het publiek in de zaal, waar we het voor deden, in aantal sterk afnam.

Nu vanaf maart 2018 draaien we de Gitaarsalon concertserie op twee prachtige locaties i.s.m. de nieuwe partners Cultureel Centrum De Drommedaris en het Zuiderzeemuseum waardoor we onze kwaliteit, publieksbereik en professionaliteit hebben kunnen verbeteren om zo weer voeding te geven aan onze doelstelling: het concertante gitaar repertoire onder de aandacht brengen bij het grotere publiek. Juist omdat we nu op twee locaties zitten waar niet enkel gitaar ‘aficionados’ komen maar meer een gemiddelde van de bevolking die zich wil laven aan cultuur in het algemeen waar zij de rijkheid van gitaar ontdekken als volwaardig kamermuziek instrument.

het begin:

Om de academische gitaarmuziek meer onder de mensen te brengen en musici een podium te bieden, realiseerde het stichting bestuur in april 2004 in de kamer-en-suite van Pieter Nanne Groots´ voorouderlijke woning aan de Westerstraat 217 in Enkhuizen een intiem concert-podium: De GitaarSalon. Een schot in de roos.De huiselijke sfeer en de bijzondere akoestiek van deze ruimte boden een toegevoegde waarde aan de muziekbeleving. In rap tempo groeide het concertpodium in Enkhuizen uit tot een pleisterplaats van de ware gitaarliefhebber en daarmee groeide ook het aantal activiteiten waarin de gitaar centraal stond. EnkhuizenWesterstraat217

De GitaarSalon bleef streven naar wijde verbreiding van het academische gitaarrepertoire maar zag ook dat de kracht van De GitaarSalon een beperking was. De intieme huiskamer bood plaats aan maximaal vijftig bezoekers en dat beperkte de reikwijdte van de aangeboden concerten. Daarnaast werd een grote groep potentiële muziekliefhebbers niet bereikt. In het digitale tijdperk speelt de media een belangrijke rol in het leven van mensen. Er is weinig noodzaak om het huis te verlaten om een concert te bezoeken, want het aanbod op internet en TV is overweldigend. De GitaarSalon speelde hierop in door de concerten te registreren en aan te bieden op BravaTV en DJAZZtv  en de eigen sociale media kanalen op YouTube, Vimeo en Facebook.

het vervolg:

Bedoeld als middel bleken de film opnames, later verworden tot doel, het einde in te luiden van de eerder genoemde pleisterplaats.

In eerste instantie hebben de vele concertregistraties prachtig materiaal opgeleverd voor de uitvoerder en de internationale gitaarliefhebber, een grote internationale bekendheid onder de gitaristen gebracht en waardering voor degene die dit wisten te realiseren. Ondanks dat bleek dit middel later één van de oorzaken voor het einde van dit podium op deze locatie aan de Westerstraat.

Het podium was makkelijker te vullen dan de zaal en minstens zo belangrijk: het niveau van de uitvoerder ontsteeg de belevingswereld en behoeftes van de luisteraar/publiek waardoor de zaal steeds moeilijker te vullen bleek. Het regionale publiek kon de snelheid van de groei op het podium niet in dat tempo blijven volgen.

In mei 2017 viel het doek voor dit podium op de Westerstraat 217 en 30 augustus 2018 is het pand verkocht. Deze stap heeft er voor gezorgd dat de stichting de Gitaarsalon zijn doelen weer scherp kon stellen en de aandacht op het publiek kon terugbrengen. Mede door de faciliteiten en netwerken van de nieuwe partners Cultureel Centrum de Drommedaris en het Zuiderzeemuseum heeft een nieuwe Gitaarsalon concertserie kunnen starten op 18 maart 2018.

Visie en strategie

In het onder de aandacht brengen van het concertante gitaarrepertoire fungeert Stichting De GitaarSalon als medium tussen de professionals op het podium, de vakgroep in het land en het publiek. Zij vergelijkt het academische gitaarrepertoire ook wel met de poëzie in de letteren: een stijl die aandacht, voorkennis en inlevingsvermogen nodig heeft om gewaardeerd te worden. Om die reden organiseert De GitaarSalon naast de gitaarconcerten verschillende educatieve activiteiten waarin de gitaar centraal staat.

De GitaarSalon ontwikkelt voortdurend initiatieven om het academische repertoire onder de aandacht te brengen. Door gebruik te maken van internet en sociale media kan De GitaarSalon latente liefhebbers kennis laten maken met de charme van de gitaar.

De doelstellingen van Stichting De GitaarSalon zijn:

  • Een podium bieden aan professionele en beginnende gitaristen.
  • Een breed publiek laten kennismaken met de vele stijlen van de akoestische gitaar.
  • Talentontwikkeling van professionele en beginnende gitaristen.
  • Samenwerking bevorderen met andere gitaarpodia, conservatoria, docenten en gerelateerde organisaties.
  • Samenwerking met basisscholen en de regionale Middelbare school RSG, wat geresulteerd heeft in Vereniging MADhouse die als onafhankelijk platform de cultuureducatie anno 2019 een toekomst wil geven. Een initiatief wat inmiddels in Enkhuizen zowel door gemeente, basisscholen als cultuur aanbieders breed word gedragen.

De Gitaarsalon ziet het als haar taak om de minder populaire genres, zoals het klassieke- en geïmproviseerde/jazz repertoire, te promoten. Ze doet dit met name om de spelers ervan podiumtijd en inkomsten te gunnen en het publiek in aanraking te brengen met de ‘poëzie in de muziek’. We zijn geen genootschap maar hebben wel degelijk een boodschap.

Door het aantrekken van internationale grootmeesters bedient De Gitaarsalon het vertrouwde publiek en genereert tevens nieuwe bezoekers. Het aanbieden van concerten door regionaal bekende musici en aandacht voor tango, zuidamerikaans en flamenco zorgen voor een goedgevulde zaal. Door een publieksgerichte programmering groeit de groep die een keer de drempel heeft genomen stilaan.

Door het aantrekken van internationale grootmeesters bedient De GitaarSalon het vertrouwde publiek en genereert tevens nieuwe bezoekers. Het aanbieden van concerten door regionaal bekende musici en aandacht voor tango en flamenco zorgen voor een goedgevulde zaal. Door een publieksgerichte programmering wordt de groep die een keer de drempel heeft genomen stilaan groter.

De Gitaarsalon fungeert nationaal als internationaal als medium tussen de professionals op het podium, de vakgroep en amateurgitarist in het land en het publiek. Ze doet dit door samenwerking te zoeken met landelijk opererende organisaties als de gitaarsecties van de conservatoria in Nederland, de vereniging van professionele gitaardocenten EGTA, Pro Guitarra en Stichting Gitaarorkest Nederland.

Daarnaast is zij initiator voor MADhouse. Een regionaal samenwerkingsverband van die culturele organisaties die actief zijn in Music Art en Drama. Daarmee beogen wij een nieuwe vorm van organisatie, ondersteund en een warm hart toegedragen door de regionale en lokale overheid.

Gitaarsalon Loon op Zand en Gitaarsalon Oostvaarders zijn twee collega gitaarpodia die in Tilburg/Loon op Zand en Almere opereren onder de vlag van onze Stichting. Daarnaast is er nauw contact met Meesters op de Gitaar en The Guitar Academy, beiden gevestigd in Amsterdam.

Podiumactiviteiten

Concerten in De Gitaarsalonseries.

De Gitaarsalon organiseert jaarlijks rond de 20 concerten in Cultureel Centrum de Drommedaris en het Zuiderzeemuseum. Om een breed publiek te trekken is het programma opgebouwd uit verschillende concertante muziekstijlen.

Zo zijn er concerten met klassieke- en jazzgitaristen en er is ruimte voor muziekstijlen als tango, Zuidamerikaanse muziek, fingerstyle en flamenco. De musici variëren van internationale grootmeesters tot aanstormend talent en van regionale musici tot studenten van het conservatorium.

 Concertregistraties voor internet en televisie

Tot 2018 maakte Stichting De Gitaarsalon opnames van de meeste concerten voor uitzending op internet en televisie. Naast het eigen programma ‘de Gitaarsalon’ op Stingray Brava en DJAZZtv draaien er op YouTube en Vimeo op dit moment bijna 550 registraties van eigen concertopnames.

Door zowel de verandering in de eigen organisatie als ook de verandering in medialand word voor deze invulling een nieuw plan ontwikkeld i.s.m. Stingray.

Gitaarfestival Enkhuizen

In samenwerking met het Zuiderzeemuseum, Nico Nap Foundation en Stingray Brava organiseert Stichting De Gitaarsalon in juni haar jaarlijkse Gitaarfestival met concerten van internationale grootheden, regionale beroemdheden, gitaarleerlingen, studenten van conservatoria en workshops. In totaal nemen daar rond de 200 gitaristen aan deel die op 12 verschillende locaties in het Binnen- en Buitenmuseum de verschillende akoestische gitaarstijlen ten gehore brengen, zoals wereldmuziek, tango, flamenco, klassiek, singer-songwriter, fingerstyle, jazz en blues.

Beleidsplan 2024-2025

Jaarrekening 2022