Stichting De GitaarSalon heeft als hoofddoelstelling, het concertante of academische gitaar repertoire meer onder de mensen te brengen en daarmee tevens de musici een podium te bieden.

Na dertien jaar is de vaste locatie op de Westerstraat 217 in Enkhuizen beëindigd. Vanaf maart 2018 is de Gitaarsalon concert serie hervat in Cultureel Centrum de Drommedaris en het Zuiderzeemuseum, met ondersteuning van o.a. het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Enkhuizen. Veranderende tijden vragen om aanpassingen in het beleid en organisatie vorm om het nastreven van de nog steeds actuele doelstelling in de toekomst te kunnen blijven realiseren.

De doelstellingen van Stichting De GitaarSalon zijn:

 • Een podium bieden aan professionele en beginnende gitaristen.
 • Een breed publiek laten kennismaken met de vele stijlen van de akoestische gitaar.
 • Talentontwikkeling van professionele en beginnende gitaristen.
 • Samenwerking bevorderen met andere gitaarpodia, conservatoria, docenten en gerelateerde organisaties.

Als basis blijft het gemiddelde van twee concerten per maand gehandhaafd met een gelijkmatige verdeling over de verschillende muziekstijlen. Wel is de verdeling nu over de twee series waarbij de Atrium concerten in het Zuiderzeemuseum vooral gevuld worden met jonge talenten en de semiprofessionele gitaristen meestal in ensembles.
De professionals krijgen hun plaats in de Gitaarsalonserie in de Drommedaris waar we met ondersteuning van de SKIP regeling van het Fonds Podiumkunsten risicovoller kunnen programmeren om zo ook het ‘randstedelijke’ niveau hier in de regio te krijgen.
De basis entree prijs is € 15,00. Incidenteel verhogen we bij speciale concerten de entree prijs mede om zo te onderzoeken of het publiek bereid is meer te betalen voor bekendere namen/duurdere acts.

Bij de planning van een WS/MC oriënteren we ons eerst op de mogelijkheden van samenwerking met een andere partij of een specifieke doelgroep die we kunnen bedienen.

 • In het 2e kwartaal vindt er jaarlijks een orkest workshop plaats o.l.v. Peter Constant van Stichting Gitaar Orkest Nederland, als voorbereiding op het Gitaarfestival wat in juni word gehouden.
 • Jaarlijks streven we naar minimaal 1 masterclass door een internationale speler om zo ook de contacten met de conservatorium studenten warm te houden.
 • De koppeling Concert/Workshop  nemen we mee in de programmering om zo van te voren te bedenken welke doelgroep we daar mee aanspreken en dus hier als deelnemer mogen verwachten.

Juist omdat de jeugd bij de reguliere concerten nog niet in grote getale van zich laat horen ervaren we de samenwerkingsvormen binnen MADhouse met zowel de basisscholen, de middelbare school RSG en de gemeente als een belangrijke investering in het publiek van de toekomst. Ook met de muziekschool MOW als verschillende privé docenten zijn er contacten om wederzijds het netwerk te vergroten.
• De leerling concerten doen we vooraf aan een concert in de serie in de Drommedaris om zo de ouders met hun kinderen te stimuleren om aansluitend een concert te bezoeken.
• De examens blijven in juni in concertvorm als onderdeel van het GitaarFestival. Alles tot doel om de leerling een doel/stimulans te geven om zich te bekwamen op de gitaar.

We blijven breed inzetten van ‘8-80’. Als Gitaarsalon willen we ons graag breed profileren waarbij kwaliteit niet op zichzelf komt te staan maar zo veel mogelijk gekoppeld word aan een publiek gerichte programmering en presentatie. Virtuositeit, prachtig, maar dan wel ten dienste van een muziekbeleving. In die zin is dat laatste ook zeker één van de criteria die de Gitaarsalon hanteert bij de programmering.

AV activiteit bij Brava nl klassiek en Djazztv
De vele concert opnames die al uitgezonden zijn op zowel Brava als DJAZZtv zijn nog steeds te bewonderen op onze website en de Vimeo en YouTube kanalen van de Gitaarsalon. Daarnaast blijft zowel Stingray Brava als Stingray DJAZZtv de oudere opnames uitzenden en investeren in nieuwe concertopnames. Zijdelings speelt ook hier Stichting Guitar Canon (gelieerd aan St de Gitaarsalon)  een groeiende rol.

Vanaf 2012 heeft onze Stichting een enorme sprong voorwaarts  gemaakt in de aanvraag en toekenning van subsidies en schenkingen van Fondsen. Naast de reeds bereikte Fondsen blijven we nieuwe Vermogensfondsen benaderen voor doelgerichte project deelname of ondersteuning in het algemeen. Dit afhankelijk van de doelstelling van het betreffende Fonds. De ontvangen bedragen komen rechtstreeks op de bank rekening van de Stichting terecht en worden conform de toekenning besteed aan het betreffende project.

In 2014 hebben we de ANBI status voor Culturele instellingen toegewezen gekregen.
De interesse van de verschillende Fondsen tot nu toe ervaren wij, naast de feitelijke financiële steun, vooral ook als een blijk van waardering vanuit de samenleving voor ons initiatief en getoonde inzet: we doen het dan wel gratis, maar niet voor niets!

Na een voorbeeldige start in 2012 vieren we in 2020 al onze 9e editie. Een uniek Gitaarfestival wat we organiseren i.s.m. het Zuiderzeemuseum, Stingray Brava/DJAZZtv en de Nico Nap Foundation.
Een evenement wat gemiddeld zo’n 3000 bezoekers telt, ontleend zijn kracht aan de combinatie van amateur en professionele gitaristen, de diverse muziekstijlen en  de intieme ambiance waar de gitaar voor gemaakt lijkt te zijn. Een familiedag bij uitstek. De groei mogelijkheden zitten vooral in de diversiteit qua aanbod en podia. Ondanks de vele groei opties moeten we waken over de intimiteit.

Ook hier breidden de samenwerkingen zich uit met landelijk opererende instanties. Pro Guitarra, EGTA en Stichting Gitaarorkest Nederland zijn daar prachtige voorbeelden van. De EGTA organiseert dit jaar haar Finale van het solistenconcours op het Gitaarfestival en het NJGO van Stichting Gitaarorkest Nederland viert dat hele weekend bij ons haar 15 – jarig bestaan. Verbinden is daar het sleutelwoord.

Met onze website beogen wij een platform voor de gitaar te zijn waar de bezoeker uitgebreide informatie vindt over zowel onze stichting, de Nationale Gitaaragenda, als vooral ook alles wat gerelateerd is aan de gitaar. Mede door de opzet waar meerdere personen, ieder op hun specialiteit, de website onderhouden, streven we naar een dynamische vorm die de bezoeker zal inspireren om met enige regelmaat terug te komen.
Waar we uiteindelijk naar toe willen is een situatie waarin de verschillende doelgroepen elkaar weten te vinden op www.gitaarsalon.nl als platform. De consument, de uitvoerder (zowel professioneel als amateur), de leerling, de leraar, maar ook de gitaarbouwer, speciaalzaak of concert programmeur. Hoe groter het netwerk, hoe eenvoudiger mooie dingen gerealiseerd kunnen worden. Met de twee nieuwe jonge bestuursleden maken we ook hier een belangrijke stap vooruit.

Qua organisatie streven we de komende jaren naar bestuursleden die ieder vanuit hun specialisme de kwaliteit binnen de organisatie verhogen om zodoende uiteindelijk de hoofdelijke druk te verminderen. Een meer gestructureerd bestuur waar  ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.
Van de volgende rolverdeling word het komende seizoen uitgegaan:

Pieter Groot  – Algemeen, Fondsenwerving, subsidies, financiën

 • Programmering
 • Educatie
 • BijWoestenburg accountant  (BTW aangifte, Verloning en Jaarrekeningen)

Tim Panman – PR

 • Programmering
 • Nieuwsbrief
 • Dag- en Weekbladen
 • Sociale Media      

–  Jasper Graaf  – Websites

–  Vacature  – Financien

Ondanks de wereldwijde populariteit van het instrument, realiseren we ons ieder jaar weer dat het repertoire en die muziek waar de gitaar ‘voor gemaakt is’ nog steeds slechts bij een kleine groep liefhebbers bekend is. Reden te meer om ons te realiseren dat onze publiciteit kanalen van doorslag gevend belang zijn om ons doel te verwezenlijken en bekendheid te geven aan die onbekende kant van de gitaar.
De kanalen voor de komende jaren zijn:

 • NHDagblad, redacteur Paul Gutter, Faralda Houthuijsen (provincie, Kunst pagina)
 • Posters en flyers
 • FaceBook pagina
 • Eigen Gitaarsalon YouTube en Vimeo kanaal die veelvuldig bezocht worden.

Door het Gitaarfestival Enkhuizen hebben we de maanden daaraan voorafgaand een dagelijkse promo op Stingray/Brava, een pagina op de Zuiderzeemuseum website en 250 posters landelijk verspreid over de verschillende gitaardocenten/muziekscholen aangesloten bij de EGTA. Dat is dus ook een belangrijke meerwaarde van een dergelijk evenement!

Met het succes van de afgelopen jaren mogen we onze inzet beloond zien. Na twee turbulente jaren waarin we het roer om hebben gegooid om onze doelstelling te kunnen blijven waarborgen, kunnen we stellen dat we weer aan het bouwen zijn en vorm gaan geven aan de toekomst. Niet in het minst door de twee nieuwe bestuursleden die met kennis van de huidige communicatie middelen onze doelgroepen weten te bereiken.

We zijn weer op de goede weg, maar moeten ons realiseren dat de ontwikkeling door zal moeten gaan om de doelstelling levend te houden. Het ‘Podium voor de Gitaar’ in letterlijke zin is eenvoudig aan te voldoen. In figuurlijke zin als doorgeefluik naar de maatschappij zijn er nog heel wat winstpunten te behalen. Zeker in een samenleving waar de kunsten uit het onderwijs verdwijnen is afwachten geen optie. Als communicatie medium is de Ipad fijn om te hebben, maar met de gitaar kun je iemand zijn: Etre et Avoir, daar hopen wij het verschil te maken.

Beleidsplan 2024-2025

Jaarrekening 2022